Tájékoztatók

Sajtó


 A sajtókérelmekkel kapcsolatos általános szabályok:

 

- A fogvatartotti sajtókérelmek során maradéktalanul érvényesül a sajtó- és véleménynyilvánítás szabadsága.

 

-A büntetés-végrehajtás által a fogvatartottak véleménynyilvánítási joga csak a jogszabályokban meghatározott esetekben, kizárólag biztonsági, adatvédelmi szempontokra hivatkozva, illetve a büntetőeljárás eredményessége érdekében korlátozható.

 

-Amennyiben a közzétételre szánt vélemény sérti a büntetés-végrehajtás rendjét és biztonságát, a közzététel engedélyezése megtagadható.

 

-A fogvatartott a megjelenést, szereplést saját elhatározásából vállalhatja, vagy elutasíthatja, erre az intézet munkatársai befolyással nem lehetnek.

 

-A fogvatartott szándéknyilatkozatát az intézet engedélyeztetés céljából felterjeszti a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Sajtó Irodája felé, ahol elítélt esetében az országos parancsnok azonnali döntést hozhat az engedélyezésről. 

 

-Amennyiben a fogvatartott előzetesen letartóztatott, vagy nincs még jogerős ítélete, akkor a rendelkezési jogkör gyakorlójának az engedélye is szükséges. Az engedély beszerzése a BvOP Sajtó Irodájának feladata. Ebben az esetben az országos parancsnok csak a jogerős végzés megérkezését követően dönt az engedélyezésről. 

 

-Megkereséseiket a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Sajtó Irodája részére írásos formában kérjük megküldeni e-mail vagy fax útján az alábbi e-mail címre vagy fax számra.

fax: 061/312-04-21

email: sajto@bv.gov.hu